Het ontstaan van onze sociëteit

Oprichting
In het jaar 1783 komt een aantal Dordtse notabelen bijeen, om een eigen gelegenheid op te richten waar men in alle rust kan verpozen en met gelijkgestemden in vriendschap en onder het genot van een glas wijn of anderszins ongestoord van gedachten te wisselen. Een vereniging werd opgericht en een pand aan de Beurs, zoals de Wijnstraat ter hoogte van het Scheffersplein heette, werd aangehuurd. "Societeit Amicitia” bloeide vele jaren. In 1852 werd het pand aangekocht door alle 67 leden.

De leden waren actief in de Dordtse politiek, het bedrijfsleven en het garnizoen. Zo waren vier van de vijf oprichters van het Dordrechts Museum in 1842 lid van Amicitia.

 
amicitia-eerste-pand-kopie

De sociëteit aan 'De Beurs' in de periode 1907-1916


Fusie
Begin 20e eeuw komt de vereniging in zwaar weer. Het ledental liep terug en om het hoofd boven water te houden besloot men op 21 december 1915 tot een fusie met sociëteit “De Harmonie” anno 1796. Op 13 december 1916 wordt de eerste gemeenschappelijke vergadering gehouden. De naam “Amicita” wordt gehandhaafd, omdat zij de oudste is. De sociëteit vestigt zich in het pand Bagijnhof 34. Amicitia staat aan het begin van een nieuwe periode van bloei. Een opgewekt sociëteitsleven vindt plaats, dat vaak tot diep in de nacht voortduurt. Het zijn gouden tijden voor de leden. Een mooi nieuw gebouw, slechts gesloten ‘s morgens van 07.00 tot 10.00 uur.

 
amicitia-bagijnhof

De sociëteit aan het Bagijnhof in de periode 1916-1940


Verhuizingen
Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest Amicitia het pand aan het Bagijnhof van de hand doen. De periode na de oorlog kenmerkt zich door meerdere verhuizingen: Eerst een zaal in het Oranjehotel aan de Johan de Wittstraat. Later werd een officierswoning aan de Cornelis de Wittstraat gehuurd en daarna werd een woning aan de Korte Engelenburgerkade. In de woning was weinig ruimte. Zo was aan de eettafel plaats voor acht man. Reden om te zoeken naar nieuwe en hopelijk permanente huisvesting.

oranje-hotel-dordrecht

Het Oranje hotel dat in 1963 is afgebroken.


Vlak 1
In 1974 besloten de circa 60 leden te verhuizen naar ruimer pand. Het werd het pand Vlak 1, gelegen op de hoek van het Vlak en de Wolwevershaven. Opnieuw brak een periode van bloei aan. Het ledental werd meer dan verdubbeld.

In 1998 kreeg de vereniging de kans het pand te kopen. Met een obligatielening onder de leden werd het pand in 1998 aangekocht en ondergebracht in de Stichting Monumentenbehoud Amicitia.

Thans kent Amicitia circa 150 leden, die in verschillende samenstellingen bijeenkomen op de sociëteit. Wat minder intensief dan vroeger wellicht, maar minstens even gezellig.

De huidige sociëteit aan het Vlak.

Contact

Sociëteit Amicitia
Vlak 1
3311 AT Dordrecht

 : ofni.[antispam].@amicitia-dordrecht.nl